Vuokrajohtaminen

Vuokrajohtaminen on yrityksen ulkopuolelta tulevan johtajan määräaikaista sijoittamista organisaation sisäiseen tehtävään. Tyypillisesti toimeksianto liittyy muutostilanteeseen, jossa yrityksen oma johtamiskapasiteetti on käytetty, tai muutoksen läpivientiin kaivataan lisäpotkua ulkopuolisen toimijan kautta. Kyse voi olla myös esim. päällikkötason tehtävän väliaikaisesta täyttämisestä kunnes kyseinen positio voidaan täyttää pysyvästi.

Toimeksiannon sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti ja kirjallisesti, ja veloitus on ajankäyttöön perustuva. Esimerkkitoimeksiantoja alla:

Tiimiesimiehen sijaistaminen

Asiantuntijatiimin väliaikainen johtaminen ennen pysyvän tiimiesimiehen valintaa. Operatiivisen toiminnan organisointi sekä henkilöesimiehenä toimiminen.

Projektitoiminnan johtaminen

Projektisalkun ja/tai toimitusorganisaation johtaminen.

Muutosjohtaminen

Sovittujen tavoitteiden ja mittareiden mukainen kehitystyö, joka tähtää pysyvän, tyypillisesti strategisen muutoksen aikaansaamiseen kohderyhmässä. Kehitystyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, ja sisältää henkilö-, hanke- ja kehitysjohtamisen elementtejä.