Hankejohtaminen

Tarjoamme projektipäällikön, hankejohtajan ja projektisalkun hallinnan palveluita. Erityisosaamisaluettamme ovat erilaiset järjestelmäkäyttöönotot, joissa huolehdimme myös tarvittavista jalkautustoimenpiteistä kuten koulutusten, prosessimuutosten sekä ohjeistusten luomisen organisoinnista. Palvelumme on räätälöitävissä tarpeen mukaan, eli se kattaa projektin tai hankkeen koko elinkaaren tai osan siitä, aina suunnittelusta käyttöönottoon ja koulutukseen. Palvelut veloitetaan sovitun ajankäytön mukaisesti.

Projektipäällikkö

Tarvitsetko ketterän ja aikaansaavan projektipäällikön? Nappaamme nopeasti kiinni hankkeesta kuin hankkeesta, huolehdimme siitä alan parhaita käytäntöjä noudattaen ja saatamme sen tyylikkäästi maaliin. Lähestymistapamme on maanläheinen ja tähtää siihen, että suurenkin projektin tilanne pystytään aina kommunikoimaan lyhyesti ja selkeästi, ilman massiivisia statusraportteja ja tilastoja.

Hankejohtaja

Hanke on yhtenäinen kokonaisuus, josta on tunnistettavissa useampia alaprojekteja tai streameja. Tällöin yksittäisten aliprojektien eteenpäinviennin ohella korostuu kokonaisuuden hallinta: oikea-aikainen ja oikean sisältöinen seuranta ja raportointi, riippuvuuksien ja riskien hallinta sekä projektikokonaisuuden joustava ja ketterä muutoshallinta. Onnistuneessa hankejohtamisessa korostuu yksi asia ylitse muiden: kyky erottaa olennainen. Raportteja ja dokumentteja on tyypillisesti runsaasti, ja hanke on sen verran laaja, että yksityiskohtien hallita on mahdotonta.

Projektisalkun hallinta

Projektitoimituksia tekevässä organisaatiossa projektisalkun tai -portfolion hallinta on avainasemassa: projektien kannattavuuden seuranta, poikkeamien raportointi ja resursoinnin seuranta ja valvonta. Hyvä portfoliohallinta tuo seurattavuutta ja ennustettavuutta projektitoimintaan.