Toiminnan kehittäminen

Toiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut. Alla on lueteltu muutamia avainsanoja ja aiheita, joiden kehittämiseen löydät meiltä osaamista.

Tuotteistus

Myös asiantuntijapalveluita on mahdollista tuotteistaa, ja tyypillisesti pienelläkin näkökulman muutoksella voidaan helpottaa työmyyntiä ja parantaa palvelutuotannon kannattavuutta. Toimitusprosessien ja käyttöönottoprojektien tuotteistuksella voi lyhyessä ajassa saavuttaa merkittäviä taloudellisia tuloksia.

Ota yhteyttä niin katsotaan miten omaa tarjontaasi voisi tuotteistaa.

Mittarointi

Asiantuntijaorganisaation toiminnan tehokkuutta on toisinaan vaikea havainnoida. Tietyt perusmittarit todennäköisesti löytyvät – laskutusaste, käyttöaste, kuukausilaskutus, jne. Näissä saattaa kuitenkin olla ristiriitoja, ne saattavat perustua manuaalisesti tuotettuun dataan, ja voi olla, että ne eivät kuvaa organisaation todellista tilannetta riittävästi. Myös itse mittareiden suunnittelussa on nyansseja, jotka saattavat vaikuttaa merkittävästi tulosten luotettavuuteen. Mittareiden kytkeminen automaattisesti erilaisista raportointijärjestelmistä kerättyyn tietoon on myös tärkeää.

Ota yhteyttä, niin suunnitellaan tai tarkistetaan liiketoimintaasi sopivat mittarit.

Coaching

Coaching on tavoitteellista toimintaa, jossa ulkopuolinen valmentaja auttaa valmennettavaa löytämään ratkaisuja ja toimintamalleja. Odelion coaching-palvelu toimii seuraavilla osa-alueilla: asiantuntijaorganisaation johtaminen, tiimiesimiehenä toimiminen ja projektinhallinta. Coaching toteutetaan yksilöllisinä, 1,5-2 tunnin mittaisina tapaamisina n. kerran kuukaudessa.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää ulkopuolisen näkemyksen tuomisesta organisaatioosi coachingin kautta.

Sparraus

Sparraussessiot ovat yksittäisiä, 3-5 tunnin kokonaisuuksia, jotka keskittyvät tiettyyn asiaan. Tavoitteena on erityisesti kehittää sparrattavan henkilön valmiuksia ja ennakoida tulevia haasteita kyseiseen asiaan liittyen. Sparrausta voi käyttää esimerkiksi ennen tärkeää ohjausryhmäkokousta, valmistautumista kehityskeskusteluihin, tai erilaisissa viestintätilanteissa.

Ota yhteyttä, jos haluat tietää lisää todellisesta täsmäavusta haastaviin tilanteisiin.

Prosessikehitys

Asiantuntijaorganisaation kehittämisessä prosessien rooli korostuu erityisesti toiminnan laajentuessa ja kansainvälistyessä. Hyvin toimivilla prosesseilla tuodaan ennustettavuutta ja läpinäkyvyyttä omaan toimintaan, sekä luodaan asiakkaalle ammattitaitoinen kuva tekemisestä. Prosessikehitys on toistaalta myös hyvin laaja osa-alue, ja siihen liittyy paljon yleistä teoriaa ja yleistä sertifiointi- ja koulutustarjontaa. Me haluamme auttaa asiakastamme pääsemään nopeasti tuloksiin. Analysoimme nykytilanteen ja kirkastamme tavoitteet, autamme valmiiden prosessikehysten valinnassa ja arvioinnissa, ja tarvittaessa autamme toimintaohjeiden laatimisessa ja jalkautuksessa.

Ota yhteyttä, jos haluat rautaisen prosessiosaamisemme käyttöösi.